Poniżej przedstawiamy treść pisma organizacji branżowych w sprawie protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

Szanowny Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Znak: KZ/2019/165


Szanowny Panie Ministrze!


Od grudnia ubiegłego roku trwa akcja protestacyjna pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z zapowiadanym zaostrzeniem protestu, który może wpłynąć zarówno na ograniczenie bezpieczeństwa żywności, jak i na skuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń, branża mięsna wyraża swoje zaniepokojenie narastającym konfliktem.

Z upływem kolejnych lat obserwujemy masowy odpływ wykwalifikowanej kadry z Inspekcji Weterynaryjnej, a większość powiatowych inspektoratów cierpi z powodu niedoboru pracowników. Próby obsadzania nisko opłacanych wakatów przez pracowników bez wykształcenia weterynaryjnego nie przyniosą poprawy sytuacji. Nie poradzimy sobie jako kraj z wprowadzeniem zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, z nadzorem nad przemieszczaniem zwierząt, czy wygaszaniem ewentualnych ognisk ASF.

Popieramy postulaty pracowników inspekcji, które dotyczą podniesienia wynagrodzeń zgodnie z ich kwalifikacjami, tworzenia nowych etatów do realizacji dodatkowych zadań związanych z walką z wirusem ASF, czy zapewnieniem większego bezpieczeństwa inspektorów podczas pełnienia czynności służbowych.

Zaostrzenie protestu pracowników inspekcji polegające na odmowie wystawiania świadectw zdrowia zwierząt może sparaliżować dostawy żywca do zakładów mięsnych. Ponadto ewentualny brak badania mięsa przez nadzór weterynaryjny może doprowadzić do zatrzymania uboju w zakładach oraz ograniczenie możliwości zaopatrzenia rynku, co bezpośrednio odczują konsumenci. Pod znakiem zapytania stanie również możliwość wywiązania się zakładów eksportujących mięso z wcześniej podpisanych kontraktów eksportowych, gdyż bez dokumentów podpisanych przez inspektorów wysyłki mięsa nie będą realizowane.

W branży mięsnej panuje przeświadczenie, że obecny stan nikomu nie służy i jego utrzymywanie nie ma racjonalnego uzasadnienia. Bez podjęcia zdecydowanych działań w kierunku wzmocnienia kadrowego i finansowego Inspekcji Weterynaryjnej nie zapewnimy odpowiedniej kontroli żywności oraz nie poradzimy sobie z wirusem ASF. Skutki braku konstruktywnego porozumienia administracji z pracownikami inspekcji odczuwalne będą zarówno dla całej branży mięsnej jak i budżetu państwa.

Sygnatariusze:

01 KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
02 STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
03 FEDERACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
04 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „POLSUS”
05 FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH
06 ABP-POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW
07 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
08 BIOVETA POLSKA, Sp. Z.O.O.
09 PFO VETOS-FARMA LTD.
10 KUJAWSKO-POMORSKA RADA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”
11 RADA MŁODZIEŻOWA STOWARZYSZENIA RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP
12 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW I PRODUCENTÓW PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH „POLSKA EKOLOGIA”
13 KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH IZBA GOSPODARCZA

Źródło: http://kzp-ptch.pl/95-aktualnosci/3309-pismo-organizacji-branzowych-w-sprawie-protestu-pracownikow-inspekcji-weterynaryjnej