Zarząd OZZPIW dziękuje za wsparcie jego wniosku do Komisji Finansów Publicznych w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Panu Jackowi Łukaszewiczowi, Prezesowi Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Panu Lechowi Rybarczykowi Przewodniczącemu

Pisma w tej sprawie w załączeniu.

Pismo KILW do Andrzeja Szlachty

Pismo KILW do Jarosława Sachajko

Pismo NSZZ Solidarność do Andrzeja Szlachty