Zarząd OZZPIW ogłosił kolejną akcję pod tytułem „Wszystkie Wnioski U Premiera”. To bardzo ważne żebyśmy wszyscy wzięli w niej udział. Zapoznajcie się proszę z ulotką, w załączniku. Wniosków i dalszych instrukcji będzie więcej. Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej oraz strony na Facebooku. W jedności siła, chodzi o jak największą ilość wniosków, abyśmy znów zostali zauważeni. W poprzedniej akcji było ich prawie 4 tys. Wnioski te, są kontynuacją zimowej akcji oraz tłem dla złożonego wniosku do komisji finansów publicznych. Prosimy o przekazanie tej informacji o tej akcji wszystkim zainteresowanym.

Przewodnicząca OZZPIW
Sara Meskel