OZZPIW na podstawie zebranych danych przedstawia wyniki kontroli bioasekuracji w podziale na województwa. Kontrole dotyczą tzw. stref wolnych i mają być obroną przed szerzącym się Afrykańskim Pomorem Świń. Rzetelność tych kontroli i poświęcony im czas jest niezmiernie istotny, aby spełniły one swoje zadania. Obecnie kontrole wykonywane są przy niezmienionej obsadzie kadrowej. W dalszym ciągu apelujemy do przyznanie nowych etatów na ten cel. Wstępne zapotrzebowanie wyniosło 440 nowych etatów, które i tak może być niewystarczające. Zestawienie bioasekuracja (PDF)