Poniżej prezentujemy treść wiadomości, jaka była wysłana do wszystkich inspektoratów:

Koleżanki i Koledzy, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej!

Kolejny raz podejmujemy działania mające na celu zmianę sytuacji płacowo- kadrowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Dołączamy się do manifestacji organizowanej 22.09.2018 r. w Warszawie przez OPZZ. Chcemy pokazać, że IW popiera postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Uważamy, że powinniśmy podejmować działania na różnych szczeblach, ponieważ nie wiemy co tak naprawdę przyniesie skutek.

Jeżeli złożyłeś wniosek o wzrost wynagrodzenia i popierasz treść listu otwartego pracowników Inspekcji Weterynaryjnej to nie powinno Cię tam zabraknąć.

Mamy zamiar sprawić, że IW wyróżni się na tle manifestującego tłumu 🙂 Jednak nie zrobimy tego sami. Potrzebni są wszyscy, którym zależy na zmianie.

Wszelkie informacje organizacyjne będziemy przekazywać na bieżąco. Prosimy też o śledzenie naszej strony internetowej www.ozzpiw.pl oraz konta na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/ozzpiw/. Będziemy tam umieszczać informacje w tej sprawie.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami, wpisywania się na listę i odsyłania ich na adres biuro@ozzpiw.pl

Pracujemy nad tym, aby była możliwość transportu przynajmniej z miast wojewódzkich. Organizacja transportu wymaga zebrania danych do piątku – 07.09.2018 r. Czasu jest mało, trzeba szybko podjąć decyzję. Dojazd indywidualny lub w porozumieniu z okręgowymi izbami lek. – wet. również wchodzi w grę. Prosimy jednak o informacje w tej sprawie.

Pozdrawiam serdecznie,

W imieniu Zarządu Głównego OZZPIW

Sara Meskel

www.ozzpiw.pl

Informacja o transporcie organizowanym przez OPPZ