22 września 2018 r. (sobota) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej weźmie udział w manifestacji organizowanej przez OPZZ, która przejdzie ulicami Warszawy.

Będziemy protestować przeciwko niskim płacom w sferze budżetowej. Wszyscy zgodzimy się, że nasze zarobki są skrajnie niskie wobec odpowiedzialności, jaka leży na naszych barkach, ogromu zadań, z którymi na co dzień się mierzymy oraz trudu, jaki wkładamy w wykonywanie powierzonej nam pracy. Wiemy już jak trudno jest sprawić, by nasze wynagrodzenia mogły wreszcie wzrosnąć. Pisma, spotkania, rozmowy, protesty – wszystko to było, ale potrzeba następnych działań. Bez pokazywania naszej dezaprobaty, bez nieustannego podkreślania, że nie zgadzamy się z takimi zarobkami nie będzie argumentów do podejmowania kolejnych starań o podwyżki.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. Ważne jest każde wsparcie. Nie trzeba być członkiem Związku, wystarczy zatrudnienie w Inspekcji Weterynaryjnej (zatrudnienie każdego szczebla: w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii, w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w granicznych inspektoratach weterynarii, w zakładach higieny weterynaryjnej, umowa zlecenie na wykonywanie czynności w imieniu IW).
Przyłącz się! Wnieś swój wkład w poprawę naszych warunków pracy!