Jest to temat również bardzo odsunięty w czasie, więc nadrabiamy zaległości. W ostatnich dwóch miesiącach braliśmy udział w trzech spotkaniach.

  1. spotkanie w KILW, posiedzenie podkomisji ds. administracji weterynaryjnej.
  2. spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii
  3. posiedzenie sejmowej podkomisji ds. utworzenia Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Być może tak długo nie udało nam się zebrać z tym postem, ponieważ nic odkrywczego nie jesteśmy w stanie Wam przekazać. W załącznikach nasze krótkie podsumowania wszystkich spotkań. Jeżeli chodzi o spotkanie w KILW, to protokół z tego spotkania jest napisany przez Izbę, my natomiast nanieśliśmy nasze uzupełnienie poszczególnych omawianych punktów.

  1. Posiedzenie Podkomisji sejmowej ds. Utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności 18.07.2018 r.
  2. PROTOKÓŁ III POSIEDZENIA KOMISJI ds. RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI WETERYNARYJNEJ KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ VII KADENCJI Warszawa, 13 czerwca 2018 z notatkami OZZPIW
  3. Spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii w dniu 05.07.2018