Apel Zarządu OZZPIW #3 cd.

Po piśmie, z Apelu OZZPIW nr 3, które było skierowane do Wojewódzkich i Powiatowych Lekarzy Weterynarii, skierowaliśmy również pismo do Głównego Lekarza Weterynarii. Poniżej treść pisma. Gliwice, dnia 29 czerwca 2018 r. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii   W nawiązaniu do Pana pisma nr GIWz-403-397/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. …