Jak wszyscy wiemy, podejmowane ostatnio przez stronę rządową kroki powodują chaos oraz niepokoje wśród pracowników. Brak w obecnym planie budżetu na 2023 r. pełnego finansowania podwyżek przyznanych w powiatowych inspektoratach weterynarii oraz nowych etatów stawiają Państwa w niekomfortowej sytuacji podjęcia decyzji w sprawie wzrostu wynagrodzeń i zatrudniania nowych osób.

Podjęte obecnie przez Państwa jako pracodawców kroki będą nieść za sobą długoletnie konsekwencje finansowe i organizacyjne zarówno dla pracowników, jak i jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.

         Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego stoi na stanowisku, że niewyjaśnione do chwili obecnej nieprawidłowości w planowaniu budżetu na 2023 r. nie mogą mieć negatywnych skutków dla pracowników. Apelujemy zatem, aby żaden pracownik nie został pozbawiony przyznanej wcześniej podwyżki. Tym samym niedopuszczalnym jest dla nas proponowanie pracownikom tzw. porozumień/aneksów zmieniających warunki płacowe, czy innych form prowadzących do takiego stanu rzeczy.

         Apelujemy do Państwa również o sukcesywne zatrudnianie nowych osób na przyznane nowe etaty. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że finanse na wynagrodzenia dla nowo przyjętych pracowników powinien zapewnić ustawodawca w ustawie budżetowej na 2023 r. zgodnie z deklaracją Wicepremiera Henryka Kowalczyka. To od Państwa zależy wykorzystanie szansy, jaka nastąpiła w bieżącym roku budżetowym, tj. wzmocnienia powiatowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.

Jako związek zawodowy, reprezentujący pracowników Inspekcji Weterynaryjnej będziemy wykorzystywać dostępne nam środki, aby Państwa w tym wspomóc.

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Sara Meskel

                                                                            Przewodnicząca OZZPIW