Spotkanie przedstawicieli Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z Głównym Lekarzem Weterynarii odbyło się w dniu 15.07.2021 r.
W pierwszej kolejności chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaproszenie na spotkanie przedstawicieli naszego Związku. Mamy nadzieję, że będzie ono wstępem do długofalowej współpracy.

Główne zagadnienia, które zostały podjęte na czwartkowym spotkaniu, dotyczyły szeroko pojętej sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz jej pracowników. Poruszyliśmy część problemów, o których mówimy i piszemy od kilku lat:

  1. brak wystarczającej ilości etatów w Inspekcji Weterynaryjnej, aby móc sprawnie wykonywać wszystkie przewidziane prawnie zadania;
  2. obserwowana tendencja odpływu doświadczonych pracowników z IW ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy weterynarii;
  3. duża ilość godzin nadliczbowych i brak możliwości ich rekompensaty;
  4. brak jednolitych i przejrzystych procedur zarówno w kwestii wykonywanych zadań, jak i w sprawach pracowniczych;
  5. ryzyko paraliżu działania IW, przy braku możliwości pozyskania do współpracy urzędowych lekarzy weterynarii podejmujących zadania IW z tzw. wyznaczenia.

Z kolei nowy problem, z którym borykają się organy IW, to niewystarczająca ilość środków finansowych na tzw. rezerwie celowej, przeznaczonej do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Skala tegorocznej epizoocji ptasiej grypy całkowicie wyczerpała tegoroczne środki. Sytuacja wymaga natychmiastowego rozwiązania, gdyż współpraca z hodowcami zwierząt i innymi podmiotami uczestniczącymi choćby w likwidacji ognisk chorób zakaźnych może być mocno utrudniona. Brak zaufania do IW (reprezentującej w takiej sytuacji państwo Polskie) w kwestii otrzymania odszkodowania za likwidację zwierząt może powodować chęć ukrycia pierwszych symptomów pojawiającej się choroby przez hodowców, co może się okazać katastrofalne w skutkach.
Główny Lekarz Weterynarii przedstawił swój plan działania na najbliższy czas, mający na celu wzmocnienie naszej Służby. Najważniejszym wspólnym celem będzie wzmocnienie działań Głównego Lekarza Weterynarii w pozyskaniu nowych etatów do Inspekcji Weterynaryjnej. Zaproponowaliśmy też współpracę w stworzeniu ścieżki szkoleń dla pracowników IW oraz wypracowanie pewnych standardów pracowniczych w IW, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez Głównego Lekarza Weterynarii.