Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wnosi do Pana Ministra o jak najszybsze rozwiązanie problemów, które dotknęły lekarzy weterynarii starających się o uzyskanie tytułu specjalisty po ukończeniu szkoleń specjalizacyjnych.

Problem ten dotyka również reprezentowanych przez nas osób. Studia i egzaminy specjalizacyjne dotychczas odbywały się bez większych przeszkód. Brak możliwości zdania egzaminu a tym samym uzyskania tytułu specjalisty może bezpośrednio wpływać na warunki pracy i płacy wielu lekarzy weterynarii.

Liczymy na to, że Pan, Panie Ministrze jako osoba odpowiedzialna za postępowanie w ww. kwestii spełni oczekiwania wszystkich gremiów weterynaryjnych i doprowadzi do kompromisu akceptowalnego przez wszystkie strony. Niezbędnym jest skuteczne załatwienie tego problemu, gdyż ma on niekorzystny wpływ na życie zwykłych obywateli.

W związku z powyższym proponujemy zorganizowanie spotkania, na którym można będzie wysłuchać argumentów wszystkich stron.

Z poważaniem,
Sara Meskel Przewodnicząca OZZPIW