W tym wpisie załączamy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to istotna zmiana, wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu Pracy. Wszelkie uwagi, prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@ozzpiw.pl