W dniu 25 października br. w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli i sympatyków OZZPIW w województwie pomorskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Granicznego Inspektoratu Weterynarii, Zakładu Higieny Weterynaryjnej, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

Wszyscy uczestnicy spotkania wykazali chęć powołania Pomorskiego Oddziału OZZPIW oraz wyłoniono osoby do kontaktu na terenie województwa.

Podczas spotkania omawiane były zagadnienia:

  • podział środków na wygrodzenia w miejscach pracy uczestników spotkania,
  • przyczyny nie wstępowania pracowników IW do Związku i przedstawione zostały pomysły jak dotrzeć do większej rzeszy zainteresowanych,
  • oraz sprawy jakie ważne są dla pracowników IW, którymi w przyszłości Związek powinien się zająć, tj. spadek zaufania i prestiżu do służby weterynaryjnej w ostatnim okresie, dysproporcje wynagrodzeń, brak instrumentów powodujących chęć rozwoju i zatrzymania lekarzy weterynarii, inspektorów, laborantów oraz pozostałych pracowników IW.

Kolejne spotkanie Pomorskiego Oddziały Związku zaplanowane zostało na 13 marca 2020 r.