Dzień dobry
Drodzy Państwo, przesyłamy do wiadomości Apel, który złożyliśmy na ręce Głównego Lekarza Weterynarii. W ostatnich dniach zaniepokoiła Nas sytuacja, jaka miała miejsce na terenie nadzorowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce. Agresja, z którą się spotykamy podczas wykonywania czynności doprowadziła już nie raz do niebezpiecznych sytuacji. Liczymy, że Państwo zgadzają się z treścią Apelu i wspólnie spróbujemy zmierzyć się z zawartymi w nim problemami.

Sz. P.
Paweł Niemczuk
Główny Lekarz Weterynarii
Warszawa, ul. Wspólna 30

 

APEL

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie zarówno treścią, jak i formą pojawiających się w mediach doniesień na temat nieprawidłowości w postępowaniu Inspekcji Weterynaryjnej (IW) podczas wykonywania czynności kontrolnych w gospodarstwie agroturystycznym (UROCZYSKO Rancho Kupała, 17-200 Orzeszkowo 139).

W opinii Zarządu OZZPIW niepełne i nierzetelne przedstawianie informacji przez stronę postępowania (właściciela ww. rancza) stygmatyzuje społecznie nie tylko samego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce, ale także pracowników tamtejszego Inspektoratu. Umacnia także wśród społeczeństwa niesprawiedliwy obraz Inspekcji Weterynaryjnej. Broniąc godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych pracowników IW (art. 4 ustawy o z dnia 23 maj 1991 r. o związkach zawodowych) uważamy, że opis powyższej sytuacji w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych wraz z komentarzami użytkowników Internetu (ubliżanie, groźby
w tym karalne) uderza w godność osobistą pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, głęboko ich krzywdząc.

Sprawa Kolegów z Hajnówki odsłania jeszcze jeden, niezwykle ważny problem. Chodzi
o systemowy brak zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom IW podczas wykonywania obowiązków służbowych. Inspektorzy PIW  podczas kontroli w terenie bardzo często są narażeni
na agresywne zachowanie ze strony podmiotów nadzorowanych, w tym utrudnianie przeprowadzania czynności kontrolnych. Wielokrotnie wysłuchują obelg pod adresem swoim oraz całej naszej Służby. Nie możemy czekać, aż wzmożona agresja słowna i internetowa wobec Nas przerodzi się w narastające zagrożenie fizyczne.

W związku z powyższym apelujemy o:

 • opracowanie przez Głównego Lekarza Weterynarii i wdrożenie do stosowania przez IW precyzyjnej procedury w sprawie postępowania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
  w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia, pojawiających się w trakcie wykonywania czynności służbowych w terenie (jednoznacznie określona możliwość uzyskania wsparcia odpowiednich organów, również Głównego Lekarza Weterynarii, szczegółowe wytyczne regulujące kwestie odstąpienia od kontroli, opracowanie zdecydowanych konsekwencji prawnych dla osób atakujących pracowników IW, aspekty prawne postępowania
  w sytuacjach, w których podmiot kontrolowany rozpoczyna nagrywanie czynności służbowych, ew. uruchomienie telefonu alarmowego przeznaczonego do rozwiązywania tego typu konfliktów, wdrożenie szkoleń z udziałem ekspertów Policji, prawników, specjalistów od komunikacji internetowej, mających na celu ugruntowanie sposobu postępowania podczas kontroli, w trakcie których dochodzi do niebezpiecznych zajść),
 • opublikowanie na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii jasnych wytycznych dla organów IW w przypadkach stwierdzenia prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa weterynaryjnego hodowli zwierząt (zwierzęta nierejestrowane, nieoznakowane) – wytyczne w formie ulotki, o treści zrozumiałej dla hodowcy i właściciela zwierząt, z uwzględnieniem stref z ograniczeniami ze względu na występowanie ASF,
 • prowadzanie cyklicznej kampanii informacyjnej dla hodowców odnośnie możliwości przeprowadzania kontroli weterynaryjnych bez wcześniejszej zapowiedzi, w każdym miejscu, w tym również w podmiotach niebędących pod nadzorem IW, ale mogących prowadzić działalność nadzorowaną przez Inspekcję – m. in. kontrole „bioasekuracji”,
 • ustanowienie lub powołanie stanowiska Rzecznika Prasowego Inspekcji Weterynaryjnej broniącego dobrego imienia IW,
 • natychmiastowe dementowanie nieprawdziwych doniesień medialnych na temat pracy Inspekcji oraz umieszczanie sprostowań w mediach, w których ukazały się nierzetelne a przede wszystkim pokazujące wersje tylko jednej strony – z tego też powodu powołanie rzecznika prasowego wydaje się niezbędne.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca OZZPIW Sara Meskel

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Powiatowi Lekarze Weterynarii wszyscy
 3. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii wszyscy
 4. a/a

 

Skan pisma: Apel do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie bezpieczeństwa