Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

Wszyscy przyznajemy rację tym, którzy zwracają uwagę, że sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej jest fatalna. Wystarczy wymienić kilka czynników świadczących o beznadziejnym położeniu naszej służby, aby dojść do wniosku, że konieczne są natychmiastowe zmiany. Dramatycznie niskie zarobki wysoko wykwalifikowanych pracowników, niewłaściwa organizacja kadrowa w naszej instytucji, postępująca degradacja społeczna wszystkich zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej to podstawowe powody skłaniające do podjęcia zdecydowanych kroków. Większość z nas wzięło udział w akcji polegającej na składaniu wniosków o podwyżki. Wiele osób zdecydowało się także na wzięcie udziału w akcji „dzień wolny od pracy”, która miała na celu wyrażenie sprzeciwu dla bezrefleksyjnego nakładania na nas dodatkowych obowiązków bez poszanowania czasu pracy i zapewnienia odpowiedniej płacy. Powstał także list otwarty, mający za zadanie poruszyć szerokie grono odbiorców związanych z sektorem rolnictwa, ze stroną rządzącą tj. Ministrem Rolnictwa oraz Prezesem Rady Ministrów na czele. Były to działania Inicjatywy Oddolnej czyli grupy kilku osób, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które z determinacją podjęły się zadania, aby zmienić to, co złe w naszej instytucji. Wiadomym jest, że takie działania muszą mieć charakter formalny. Z tego powodu 14 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, dzięki bezinteresownemu, ideowemu podejściu kierujących Związkiem, doszło do zasadniczej zmiany w strukturze i organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej. Inicjatorzy Inicjatywy Oddolnej znaleźli się w zarządzie tej organizacji. Jednocześnie został zmieniony statut Związku, umożliwiający wstępowanie w jego szeregi wszystkim pracownikom IW, nie tylko lekarzom weterynarii, jak było do tej pory. Statut uprawomocnił się, a zatem rozpoczął się nowy rozdział w działalności tego Związku.
Każdemu z nas leży na sercu właściwe funkcjonowanie Służby, w której pracujemy. Realizacja działań zapoczątkowanych przez Inicjatywę Oddolną i osiągnięcie zamierzonych celów wymagają jednak zaangażowania wielu osób. ,,W jedności siła” więc zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej serdecznie zaprasza do wstępowania w jego szeregi i aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy nas wszystkich.

W imieniu Zarządu Głównego
Sara Meskel
Dorota Osadców
Natalia Majewska

Skan pisma dostępny jest tutaj.