Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, z dniem 18 grudnia 2018 wzywa pracowników IW każdego szczebla, do podjęcia protestu. Jednocześnie skierowano kolejne pismo do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, z apelem o niezwłoczne podjęcie rozmów i spotkanie jeszcze w 2018 roku. W przeciwnym wypadku protest będzie rozszerzany. Pismo do …

Sprawy organizacyjne #1

Ostatnio z racji urlopów i innych niedogodności na naszym profilu jest mniejsza aktywność. Już wkrótce wszystko powinno wrócić do normy. Póki co informujemy, że 03.08 zarządzeniem nr 3 zostały przyjęte kolejne osoby w poczet członków związku. Dotyczy to osób, które wysłały deklarację do 03.08. Wszystkie te osoby powinny otrzymać od nas maila w sprawie przyjęcia. Może się oczywiście zdarzyć, że ktoś takiego maila nie otrzymał na skutek pomyłki bądź błędnie odczytanego adresu mailowego. Prosimy takie osoby o kontakt. Pozdrawiamy

Deklarację członkowską, można znaleźć na stronie Zostań Członkiem.

Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego OZZPIW

Gliwice, dnia 6 czerwca 2018 r. Znak: OZZPIW.00.3.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 6 czerwca 2018 r.  w sprawie przyjęcia nowych członków § 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje się w poczet członków Związku następujące osoby: /lista osób/ Podpisano: Sara …