Chcielibyśmy Państwa poinformować, że 7 września 2023 r. za sprawą wniosku formalnego przedstawiciela Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało rozwiązane Porozumienie Warszawskie. Decyzja ta została wsparta przez pozostałych członków Porozumienia, tj. Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Sekcję Krajową NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jako jedyny sygnatariusz nie głosował za jego rozwiązaniem.

Jednym z naszych głównych celów jest jednoczenie środowisk, związanych z Inspekcją Weterynaryjną w związku z czym rozwiązanie Porozumienia Warszawskiego zostało przez nas przyjęte z niezrozumieniem i wielkim zaskoczeniem.

Przedstawiciele poszczególnych organizacji poinformowali nas, że Porozumienie Warszawskie nie może dalej funkcjonować w obecnych składzie, ze względu na fakt podpisania przez OZZPIW listu intencyjnego z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt”.

Dla Nas zawsze było oczywiste, że zawiązując porozumienia z różnymi partnerami, decydujemy się na współpracę we wspólnie określonych obszarach. Nie wyklucza to jednak, że jako osobna, niezależna organizacja mamy prawo do podejmowania własnych inicjatyw. Nasze zdanie jest też niezmienne w kwestii współpracy i dialogu z każdym, komu leży na sercu dobre funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej, jej pracowników i osób współpracujących z IW.