Przedstawiamy pismo, które zostało skierowane do Premiera Henryka Kowalczyka. Sytuacja finansowa w wojewódzkich, granicznych i Głównym Inspektoracie Weterynarii nie zmieniła się niestety. Na zjeździe 5 listopada 2022 r. Zjazd zobowiązał Zarząd OZZPIW to wysłania pisma, przypominającego o sytuacji pracowników tych jednostek.