Większość z Państwa śledziła ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na froncie Inspekcja Weterynaryjna versus MRiRW. Uważamy jednak, że małe podsumowanie jest jak najbardziej na miejscu.

Zaostrzenie protestu, jakie rozpoczęło się 10 czerwca 2019 r., miało na celu podkreślenie lekceważącego stosunku MRiRW do deklaracji, do których zobowiązano się 9 stycznia 2019 r., a mianowicie:

  1. Przesunięcie 40 mln na wynagrodzenia do końca I kwartału 2019 r.
  2. podpisanie przez stronę rządową porozumienia zobowiązującego MRiRW do pracy na pozostałymi postulatami OZZPIW, w tym systemowy wzrost wynagrodzeń;
  3. pracę nad ustawą o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej uwzględniając udział związków zawodowych w tworzeniu tego aktu prawnego.

Oczywiście najbardziej „gorącym” punktem, był punkt nr 1, co zostało ujęte w piśmie do Ministra Ardanowskiego bezpośrednio przed zaostrzeniem protestu. Jak wszyscy wiemy z transmitowanego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 14.06.2019 r. oraz konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 17.06.2019 r., udało się uzyskać 20 mln. na podwyżki od sierpnia oraz zobowiązanie do ich kontynuacji w roku 2020. Oczywiście nie jest to dla nas satysfakcjonujące, tym bardziej że przedstawicie resortu bardzo bronią się przed podpisaniem porozumienia.

Pomimo rozwiązań w kwestii podwyżek, zaplanowane na 19 czerwca 2019 r., zgromadzenia – blokady odbyły się w następujących miejscach: Grodzisk Wielkopolski, Toruń, Bydgoszcz, Kielce, Warszawa oraz Olsztyn.

Zgromadzenia te nieco złagodziły swój charakter, aby okazać Ministrowi Ardanowskiemu, że doceniamy ten idący w dobrym kierunku krok. Uważamy, że pokazaliśmy zdeterminowanie, i że jesteśmy w stanie razem coś zdziałać.

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i uczestnictwo w zgromadzeniach 14 i 19 czerwca. Szczególne podziękowania należą się przewodniczącym tych zgromadzeń. Dziękujemy również, że obyło się bez jakichkolwiek incydentów i za dobrą współpracę z Policją, która była nam często przychylna.

Wracając jednak do realizacji obiecanych podwyżek. Dochodzą do nas głosy, że nie we wszystkich jednostkach przyznane kwoty zabezpieczają realne zapotrzebowanie zgodnie z założeniami jakie przedstawił MRiRW oraz GLW. Poruszyliśmy tę kwestię już na spotkaniu z Sekretarzem Stanu Szymonem Giżyńskim oraz GLW w dniu 19.06.2019 r. Tłumaczenie, że sposób zapotrzebowania wg Rb-70 został narzucony prze MF nie jest dla nas satysfakcjonujące. Naszym zdaniem powinno zadbać się o wszystkich pracowników zanim ogłosi się fakt, że podwyżki są przeznaczone dla każdego. Należy tu dodatkowo podkreślić, że OZZPIW nie miał żadnego wpływu na wysokość oraz rozdział kwot na poszczególne jednostki. Cały czas podkreślamy, że należy dążyć do ujednoliconej siatki płac i wg niej rozdzielać środki na wynagrodzenia tak, aby nie pogłębiać już istniejących różnic. Biorąc pod uwagę powyższe wybieramy się na Komisję Rolnictwa planowaną na 25.06.2019 r., na której przedstawimy ten problem.

Pamiętajmy walka o dobro w IW i o lepsze funkcjonowanie jej pracowników to praca na lata, z którą musimy się wszyscy liczyć. Chcemy żebyśmy razem kontynuowali tę drogę. Musimy rozliczać MRiRW z realizacji złożonych obietnic. A w przypadku, gdy znów zostaniemy oszukani – reagować szybko z jeszcze większym zapałem i frekwencją. Apelujemy, abyście byli gotowi na kolejne wezwania do działań. Mamy nadzieję, że już na tyle nas znacie, że wiecie, iż na tym nie poprzestaniemy.

Dziękujemy Wam za odzew na akcje, które proponowaliśmy ostatnio  za Wasz w nich udział. Za każde zdjęcie w „Czarny Poniedziałek”, za każde pismo w ramach „Akcji Mailingowej”, za kontakt z mediami itd.

Jak widzicie, każdy może „COŚ” zrobić!!!!