Na prośbę pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, w załączeniu umieszczamy skan pisma kierowanego do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, lek.wet. Krzysztofa Jażdżewskiego oraz aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. W przypadku poparcia przez Państwa stanowiska prezentowanego przez Pracowników GIW prosimy o przesłanie skanu podpisów zbiorczo lub indywidualnie na adres biuro@ozzpiw.pl do dnia 17.12.2018.

Jako przedstawiciele OZZPIW na pewno swoje stanowisko do tej sytuacji przedstawimy. A ten list proszę potraktować jako inicjatywę pracowników GIW. W takich sytuacjach uważamy, że należy się jednoczyć. Jak wszyscy wiemy decyzja o odwołaniu nie była podyktowana przesłankami merytorycznymi to budzi nasz stanowczy sprzeciw.

Pozdrawiam serdecznie,

Sara Meskel