Witamy na nowej stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Związek ten w poprzedniej odsłonie istniał pod nazwą Ogólnopolski Związek Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej. Więcej o genezie związku możecie przeczytać tutaj. Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom wielu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej związek ten przeszedł bardzo dużą metamorfozę, która miała miejsce podczas ostatniego walnego zjazdu. Walny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej odbył się w dniu 14 kwietnia 2018, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Poznaniu. Na tym zjeździe oprócz tradycyjnego porządku obrad, podniesiono problem zapaści w Inspekcji Weterynaryjnej. Powiedziano, że należy podjąć walkę o lepszą przyszłość Inspekcji Weterynaryjnej na różnych płaszczyznach. Opowiedziano o spotkaniach z posłami na Sejm RP zasiadającymi w Komisji Rolnictwa. Wyrażono potrzebę współdziałania, w ramach powołanego w 2015 r. w Wolsztynie, Porozumienia Wielkopolskiego. Pokazano, że wzmocnienie związków zawodowych może również odegrać ważną rolę w drodze do poprawy sytuacji pracowników IW. Na zjeździe tym miały miejsce również wybory do władz Związku, oraz dyskusja i głosowanie na zmianami statutowymi. Obecny skład osobowy Zarządu Głównego przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący OZZPIW – Sara Meskel,
  • Skarbnik OZZPIW – Natalia Majewska,
  • Sekretarz OZZPIW – Dorota Osadców.

Dziękujemy za wybór i zaufanie. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudna i ciężka droga. W ramach naszej pracy chcemy kontynuować działalność Związku oraz pracować nad poprawą warunków pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.