Komunikat Sygnatariuszy Komitetu Protestacyjnego PW z 2 grudnia 2022

Poniżej treść komunikatu:

KOMUNIKAT SYGNATARIUSZY KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO
W dniu 1 grudnia 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego, które było poświęcone …